Hoạt động xã hội

Tuyến đường “ánh sáng an ninh” đến với bà con vùng khó

04:07 PM 06/01/2023

Đại diện Công ty Đầu Tư BK, ông Nguyễn Nghĩa Bình (CEO) bày tỏ vinh dự là 01 trong những nhà tài trợ mang đến ánh sáng cho bà con trên địa bàn Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH Đầu Tư BK tài trợ vật tư phòng, chống dịch Covid-19
View842 Chi tiết

Công ty TNHH Đầu Tư BK tài trợ vật tư phòng, chống dịch Covid-19

04:46 PM 02/11/2021

Công ty TNHH Đầu tư BK tài trợ vật tư phòng, chống dịch Covid-19

Xem thêm 842
Facebook