BK HỢP TÁC CÙNG ALKA PRODUCTS, LLC TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHO CHƯƠNG TRÌNH EB3 - SKILLED WORKERS

Ngày đăng: 10:50 PM 19/03/2024 - Lượt xem: 1584

Ngày 16/03/2024 vừa qua đã diễn ra chương trình HỘI THẢO: ĐÓN ĐẦU XU THẾ EB-3 SKILLED WORKERS – GẶP GỠ CHỦ TUYỂN DỤNG ALKA PRODUCTS.

BK Gloves hân hạnh là đơn vị hợp tác cùng Newland USA cũng như Alka Products, LLC trong công tác đào tạo tay nghề cho các nhân sự có mong muốn được làm việc tại nhà máy Găng tay của Alka tại Mỹ.

Chương trình Hội thảo đã diễn ra tốt đẹp với hơn 90 người tham dự và đại diện của chủ tuyển dụng Alka Products, LLC ông Andrew Hoang và bà Jenny Truong, công ty di trú Newland USA ông Châu Tâm Luân, công ty Đầu tư BK ông Nguyễn Nghĩa Bình (CEO) cũng đã chia sẻ khá đầy đủ thông tin về chương trình EB3 - Skilled Workers cộng với sự cam kết đảm bảo phúc lợi khi làm việc tại nhà máy của Chủ tuyển dụng tham gia trực tiếp tại buổi Hội thảo.

Đại diện Chủ tuyển dụng - Alka Products

 

Đại diện đơn vị đào tạo - công ty Đầu tư BK

 

Đại diện đơn vị di trú - Công ty Newland USA

 

Hình ảnh trong buổi hội thảo

 

Facebook