Đại Diện Ban Giám Đốc BK GLOVES kiểm tra hoạt động Sản xuất, Đào tạo tại nhà máy

Ngày đăng: 12:22 PM 14/04/2024 - Lượt xem: 634

Giám sát và kiểm tra hoạt động nhằm gia tăng chất lượng tay nghề, chất lượng sản phẩm là 01 trong những công tác thường xuyên của Ban Giám Đốc công ty.

Từ đó, giúp cho hoạt động công ty ngày càng được bền vững.

Mới đây, đại diện lãnh đạo công ty đã có hoạt động kiểm tra, làm việc, chia sẻ trực tiếp với học viên, nhân sự công ty nhằm nắm bắt sát sao các nhu cầu, những khó khăn để tháo gỡ và đáp ứng kịp thời.

Đại diện công ty BK kiểm tra sản phẩm tại chuyền sản xuất

 

Đại diện công ty kiểm tra học viên được đào tạo tại khu vực đóng gói

 

Khu vực Sấy

Facebook